ติดต่อเรา
SASC Call Center : 02 320-2777 ต่อ 1400-5
ให้บริการในวันทำการ 08:30 น. – 16:30 น.

นักศึกษาสามารถเข้าติดต่อศูนย์ช่วยเหลือและให้บริการนักศึกษาในเวลาทำการ เพื่อขอข้อมูล ปรึกษา และยื่นคำร้องต่างๆ ได้ทั้ง 2 วิทยาเขต

ศูนย์ SASC พัฒนาการ

1761 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 4) ชั้น 4 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
: 02-320-2777 ต่อ 1400-5
: 02-321-4444

แผนที่วิทยาเขตพัฒนาการ
ศูนย์ SASC ร่มเกล้า

60 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 1) ชั้น 2 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

: 02-904-2222 ต่อ 2101-4
: 02-904-2200

แผนที่วิทยาเขตร่มเกล้า