บัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย เพื่อพัฒนาการบริการบัตรประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีคุณสมบัติเป็นบัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็ม ระบบบาร์โค้ด และชิปความจำสำหรับบรรจุข้อมูลเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลของนักศึกษา นอกจากคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นในด้านการเงิน บัตรนักศึกษายังใช้เพื่อเข้ารับบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น รถบัสบริการนักศึกษา, บริการห้องสมุดทั้ง 2 วิทยาเขต และการบริการของ SASC เป็นต้น

ตัวอย่างบัตรนักศึกษา


วิธีการสมัครบัตรนักศึกษา

<กรณีนักศึกษาใหม่>

เมื่อท่านสมัครเข้าศึกษา ทางศูนย์รับสมัครจะดำเนินการถ่ายรูป และยื่นขอกับธนาคารให้กับนักศึกษาทุกท่านเมื่อทางธนาคารจัดทำให้แล้วเสร็จจะแจ้งมาที่ศูนย์ SASC และทางศูนย์จะประกาศรายชื่อนั้น ๆ ให้ไปบัตรนักศึกษาที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซี ร่มเกล้า

<กรณีนักศึกษาที่บัตรหาย ชำรุด>

ให้นักศึกษาติดต่อ ศูนย์ SASC เพื่อรับหนังสือส่งตัวไปทำบัตรใหม่หากไม่มีใบส่งตัวเพื่อรับรองสถานะภาพของนักศึกษา ทางธนาคารจะไม่ดำเนินการออกบัตรใหม่ให้กับนักศึกษา ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการทำบัตรจำนวน 100 บาท

เงื่อนไขของบัตรนักศึกษาร่วมธนาคารกสิกรไทย

1. บัตรนักศึกษาร่วมธนาคารกสิกรไทยมีอายุ 5 ปี กรณีที่ผู้ถือบัตร พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย กรุณาส่งคืนบัตรที่ศูนย์ SASC

2. กรณีนักศึกษาต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตรเดบิตธนาคารกสิกรไทยกับธนาคาร สามารถแจ้งอายัดกับธนาคารได้โดยนักศึกษายังคงมีสิทธิประโยชน์ในการใช้เป็นบัตรนักศึกษา จนกว่าจะถึงวันหมดอายุของบัตร ตามที่ระบุบนหน้าบัตร หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีที่บัตรถูกยกเลิก จะไม่สามารถนำไปใช้ที่เครื่องบริการเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารได้ และอาจถูกเครื่องบริการเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ทำการยึดบัตรดังกล่าว

**สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของบัตรเดบิตกสิกรไทย 02-8888888 หรือ www.kasikornbank.com